Xin cấp lại giấy khai sinh cho con năm 2022

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của tư nhân, đây là văn bản do cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền cấp cho tư nhân lúc được đăng ký khai sinh. Giấy khai sinh thể hiện những thông tin cơ bản của công dân về năm sinh, nam nữ, họ tên, dân tộc, quốc tịch… Hiện nay, trong trường hợp mất giấy khai sinh, pháp luật ko quy định về việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh bị mất, tùy trường hợp, người bị mất Giấy khai sinh sở hữu thể xin cấp bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký khai sinh lại.

Cùng tìm hiểu về thủ tục và hồ sơ xin cấp lại giấy khai sinh cho con qua bài viết dưới đây của Trạng sư X.

Điều kiện đăng ký lại giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan sở hữu thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử sở hữu trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu sở hữu nội dung liên quan tới việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời khắc tiếp nhận hồ sơ.

Căn cứ Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Tư nhân, tổ chức sở hữu quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gồm:

  • Tư nhân, tổ chức được cấp bản chính.
  • Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của tư nhân, tổ chức được cấp bản chính.
  • Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Tương tự nếu muốn đăng ký lại khai sinh cho con thì cần thỏa mãn những điều kiện trên: đã khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng bị mất giấy tờ thì đăng ký lại; người cần đăng ký lại khai sinh phải nộp đủ bản sao giấy tờ, tài liệu sở hữu nội dung liên quan; người cần đăng ký làm lại giấy khai sinh phải còn sống vào thời khắc tiếp nhận hồ sơ.

Xin cấp lại giấy khai sinh cho con làm thủ tục gì?

Xin cấp lại giấy khai sinh cho con năm 2022

Theo khoản một Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP việc đăng ký lại giấy khai sinh cần những giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó sở hữu đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó ko lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

– Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó sở hữu những thông tin liên quan tới nội dung khai sinh của người đó;

– Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công việc trong lực lượng vũ trang thì ngoài những giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải sở hữu văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; nam nữ; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con thích hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Sau lúc đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, bạn sẽ liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ba bạn đã đăng ký khai sinh trước đấy hoặc nơi đang thường trú để nộp hồ sơ cho căn bộ công chức tư pháp hộ tịch. Trật tự xử lý được quy định tại khoản hai Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch rà soát, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản hai Điều 16 Luật Hộ tịch.

+ Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã ko phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ toạ Ủy ban nhân dân sở hữu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây rà soát, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành rà soát, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc ko lưu giữ được sổ hộ tịch.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc ko còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, xác thực, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản hai Điều 16 của Luật Hộ tịch.

– Trường hợp người yêu cầu sở hữu bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp thức thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời khắc đăng ký lại khai sinh.(được hướng dẫn bởi Điều 10 Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành)

– Trường hợp người yêu cầu ko sở hữu bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ tư nhân sở hữu sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ ko thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền cấp chính thức hợp thức trước tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công việc trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản một Điều này.

Vậy trong thời hạn 13 ngày làm việc cán bộ cùng chức Tư pháp – hộ tịch sẽ tiến hành xác minh hồ sơ của bạn. Nếu kết quả xác minh về việc ko còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, xác thực, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

  • GHI SAI NƠI SINH KHI KHAI SINH THÌ CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LẠI KHÔNG THEO QĐ NĂM 2022
  • HIỆN NAY ĐĂNG KÝ KHAI SINH LẠI Ở ĐÂU THEO QUY ĐỊNH NĂM 2022?

Thông tin liên hệ

Hoặc qua những kênh sau:

  • FB: www.facebook.com/luatsux
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
  • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Thắc mắc thường gặp