Ngày đẹp cắt tóc tháng 8/2022

Cắt tóc ngày nào tốt? Hớt tóc ngày nào tốt? Trong bài viết này, META sẽ san sẻ tới bạn ngày đẹp cắt tóc trong tháng 8-2022, mời bạn cùng tham khảo nhé.

 • Lưu ý lúc lựa chọn ngày đẹp cắt tóc
 • Cắt tóc ngày nào tốt: Lịch cắt tóc tốt năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng Một năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng Hai năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 3 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 4 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 5 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 6 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 7 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 8 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 9 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 10 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 11 năm 2022
 • Ngày đẹp cắt tóc tháng 12 năm 2022
 • Video liên quan

Lưu ý lúc lựa chọn ngày đẹp cắt tóc

Dưới đây là những bước giúp bạn lựa chọn ngày đẹp cắt tóc:

 • Bước 1: Xem ngày tốt trong tháng để làm cơ sở vật chất chọn ra ngày cắt tóc đẹp nhất.
 • Bước 2: Xem danh sách những ngày tốt vừa chọn với phạm vào ngày: Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Kim thần sát, Dương công kỵ nhật ko.
 • Bước 3: Xem ngày đó với bị sao xấu chiếu ko. Những sao xấu chiếu trong ngày như: Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu Hồng Sa, Đại Hao, Tử Khí, Thụ Tử, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Sát Chủ, Nguyệt Hình. Nếu phạm phải những sao trên chiếu thì tuyệt đối kiêng kỵ cắt tóc hoặc làm việc hệ trọng khác.
 • Bước 4: Cuối cùng cần so sánh sự xung khắc giữa mệnh, Thiên can, Địa chi của ngày đó với tuổi của người định cắt tóc để chọn ra ngày phù thống nhất.

Cắt tóc ngày nào tốt: Lịch cắt tóc tốt năm 2022

Ngày đẹp cắt tóc tháng Một năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 11 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ Hai ngày 10/1 - Quý Hợi
 • Thứ 4 ngày 19/1 - Nhâm Thân
 • Thứ 7 ngày 22/1 - Ất Hợi
 • Thứ Hai ngày 31/1 - Giáp Thân.

Ngày đẹp cắt tóc tháng Hai năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng Hai năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 6 ngày 4/2 - Mậu Tý
 • Thứ 3 ngày 8/2 - Nhâm Thì
 • Thứ 6 ngày 11/2 - Ất Mùi
 • Thứ 4 ngày 16/2 - Canh Tý
 • Thứ 5 ngày 17/2 - Tân Sửu
 • Chủ nhật ngày 20/2 - Giáp Thìn
 • Thứ Hai ngày 28/2 - Nhâm Tý.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 3 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 3 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 3 ngày 1/3 - Quý Sửu
 • Thứ 5 ngày 3/3 - Ất Mão
 • Chủ nhật ngày 6/3 - Mậu Ngọ
 • Thứ Hai ngày 14/3 - Bính Dần
 • Thứ 6 ngày 18/3 - Canh Ngọ
 • Thứ Hai ngày 21/3 - Quý Dậu
 • Thứ 7 ngày 26/3 - Mậu Dần
 • Chủ nhật ngày 27/3 - Kỷ Mão
 • Thứ 4 ngày 30/3 - Nhâm Ngọ.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 4 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 7 ngày 2/4 - Ất Dậu
 • Chủ nhật ngày 10/4 - Quý Tỵ
 • Thứ 3 ngày 19/4 - Nhâm Dần
 • Thứ 5 ngày 21/4 - Giáp Thìn
 • Thứ 3 ngày 26/4 - Kỷ Dậu.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 5 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 5 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 6 ngày 6/5 - Kỷ Mùi
 • Thứ 5 ngày 12/5 - Ất Sửu
 • Chủ nhật ngày 15/5 - Mậu Thìn
 • Thứ 3 ngày 17/5 - Canh Ngọ
 • Thứ 3 ngày 24/5 - Đinh Sửu
 • Chủ nhật ngày 29/5 - Nhâm Ngọ
 • Thứ 3 ngày 31/5 - Giáp Thân.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 6 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 3 ngày 7/6 - Tân Mão
 • Thứ 6 ngày 10/6 - Giáp Ngọ
 • Thứ 6 ngày 17/6 - Tân Sửu
 • Chủ nhật ngày 19/6 - Quý Mão
 • Thứ 4 ngày 22/6 - Bính Ngọ
 • Thứ 6 ngày 24/6 - Mậu Thân
 • Thứ 5 ngày 30/6 - Giáp Dần.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 7 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 4 ngày 6/7 - Canh Thân
 • Thứ 4 ngày 13/7 - Đinh Mão
 • Thứ 6 ngày 15/7 - Kỷ Tỵ
 • Thứ Hai ngày 18/7 - Nhâm Thân
 • Chủ nhật ngày 24/7 - Mậu Dần
 • Thứ 4 ngày 27/7 - Tân Tỵ
 • Thứ 6 ngày 29/7 - Quý Mùi.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 8 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 8 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Chủ nhật ngày 7/8 - Nhâm Thìn
 • Thứ Hai ngày 8/8 - Quý Tỵ
 • Thứ 3 ngày 16/8 - Tân Sửu
 • Thứ Hai ngày 22/8 - Đinh Mùi
 • Thứ 7 ngày 27/8 - Nhâm Tý
 • Thứ 3 ngày 30/8 - Ất Mão.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 9 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 9 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 7 ngày 3/9 - Kỷ Mùi
 • Thứ 7 ngày 10/9 - Bính Dần
 • Chủ nhật ngày 11/9 - Đinh Mão
 • Thứ 4 ngày 14/9 - Canh Ngọ
 • Thứ 5 ngày 15/9 - Tân Mùi
 • Thứ 3 ngày 20/9 - Bính Tý
 • Thứ 6 ngày 23/9 - Kỷ Mão
 • Thứ 5 ngày 29/9 - Ất Dậu.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 10 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 10 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 5 ngày 6/10 - Nhâm Thìn
 • Thứ 6 ngày 7/10 - Quý Tỵ
 • Thứ Hai ngày 10/10 - Bính Thân
 • Thứ 3 ngày 11/10 - Đinh Dậu
 • Thứ 4 ngày 19/10 - Ất Tỵ
 • Chủ nhật ngày 23/10 - Kỷ Dậu
 • Chủ nhật ngày 30/10 - Bính Thìn.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 11 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 11 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 3 ngày 1/11 - Mậu Ngọ
 • Thứ 4 ngày 2/11 - Kỷ Mùi
 • Thứ 3 ngày 8/11 - Ất Sửu
 • Chủ nhật ngày 13/11 - Canh Ngọ
 • Thứ Hai ngày 14/11 - Tân Mùi
 • Thứ 4 ngày 23/11 - Canh Thìn
 • Thứ 6 ngày 25/11 - Nhâm Ngọ
 • Chủ nhật ngày 27/11 - Giáp Thân.

Ngày đẹp cắt tóc tháng 12 năm 2022

Ngày tốt cắt tóc trong tháng 12 năm 2022 bao gồm những ngày:

 • Thứ 5 ngày 1/12 - Mậu Tý
 • Thứ 6 ngày 2/12 - Kỷ Sửu
 • Thứ 6 ngày 9/12 - Bính Thân
 • Thứ 7 ngày 10/12 - Đinh Dậu
 • Thứ 3 ngày 13/12 - Canh Tý
 • Thứ Hai ngày 19/12 - Bính Ngọ
 • Thứ 4 ngày 21/12 - Mậu Thân
 • Thứ 5 ngày 22/12 - Kỷ Dậu
 • Thứ 4 ngày 28/12 - Ất Mão.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Kỳ vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được cắt tóc ngày nào tốt, ngày đẹp cắt tóc trong tháng cho những tuổi. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Điện thoại: 024.3568.6969

Tại TP. HCM:

716-718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10

Điện thoại: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5

Điện thoại: 028.3833.6666

Sản phẩm liên quan

 • Nhà cung cấp uy tín
 • Đổi trả trong 7 ngày
 • Giao hàng toàn quốc

3/8/22