Phân phối chương trình học lớp 5 đầy đủ các môn 2020 – 2021

Phân phối chương trình học lớp 5

Phân phối chương trình học lớp 5 đầy đủ những môn 2020 - 2021 với đầy đủ những nội dung của những môn học từng tiết học cho 35 tuần trong Hai kì giúp những thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời những em học trò nắm được chương trình học để chuẩn bị cho những bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời những em học trò cùng những thầy cô tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu ko tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Phân phối chương trình học lớp 5 môn Tiếng Việt

Tuần

Phân môn

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh - giảm tải (nếu sở hữu)

HỌC KÌ I (18 tuần: 144 tiết)

1

Tập đọc

01

Thư gửi những học trò

02

Quang đãng cảnh làng mạc ngày mùa

Ko hỏi nghi vấn 2

Chính tả

01

(Nghe-viết): Việt Nam thân yêu

LT&C

01

Từ đồng nghĩa

02

Tập luyện về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

01

Lý Tự Trọng

Kể từng đoạn và kể tiếp nối

T LV

01

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

02

Tập luyện tả cảnh

2

Tập đọc

03

Nghìn năm văn hiến

03

Sắc màu em yêu

Chính tả

02

(Nghe viết): Lương Ngọc Quyến

Giảm bớt những tiếng sở hữu vần giống nhau ở bài tập 2

LT&C

03

Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc

04

Tập luyện về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

02

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

03

Tập luyện tả cảnh

04

Tập luyện làm báo cáo thống kê

3

Tập đọc

05

Lòng dân (phần 1)

06

Lòng dân (phần 2)

Chính tả

03

(Nhớ viết): Thư gửi những học trò

LT&C

05

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Ko làm bài tập 2

06

Tập luyện về từ đồng nghĩa

Kể chuyện

03

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

05

Tập luyện tả cảnh

06

Tập luyện tả cảnh

4

Tập đọc

07

Những con sếu bằng giấy

08

Bài ca về trái đất

Chính tả

04

Nghe- viết: Anh lính Cụ Hồ gốc Bỉ

LT&C

07

Từ trái nghĩa

08

Tập luyện về từ trái nghĩa

Kể chuyện

04

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

T LV

07

Tập luyện tả cảnh

08

Tả cảnh (Rà soát viết)

5

Tập đọc

09

Một chuyên gia máy xúc

10

Ê-mi-li, con…

Chính tả

05

(Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc

LT&C

09

Mở rộng vốn từ: Hòa bình

10

Từ đồng âm

Kể chuyện

05

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

09

Tập luyện làm báo cáo thống kê

10

Trả bài văn tả cảnh

6

Tập đọc

11

Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai

Ko hỏi nghi vấn 3

12

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Chính tả

06

(Nhớ viết): Ê-mi-li, con…

LT&C

11

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Ko làm bài tập 4

12

Tiêu dùng từ đồng âm để chơi chữ

Ko dạy

Kể chuyện

06

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Ko dạy

T LV

11

Tập luyện làm đơn

12

Tập luyện tả cảnh

7

Tập đọc

13

Những người bạn tốt

14

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

Chính tả

07

(Nghe viế): Dòng kênh quê hương

LT&C

13

Từ nhiều nghĩa

14

Tập luyện về từ nhiều nghĩa

Kể chuyện

07

Cây cỏ nước Nam

T LV

13

Tập luyện tả cảnh

14

Tập luyện tả cảnh

8

Tập đọc

15

Kì diệu rừng xanh

16

Trước cổng trời

Chính tả

08

(Nghe viết): Kì diệu rừng xanh

LT&C

15

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

16

Tập luyện về từ nhiều nghĩa

Ko làm bài tập 2

Kể chuyện

08

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

15

Tập luyện tả cảnh

16

Tập luyện tả cảnh (Tiêu dùng đoạn mở bài, kết bài)

9

Tập đọc

17

Loại gì quí nhất

18

Đất Cà Mau

Chính tả

09

Nhớ –viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

LT&C

17

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

18

Đại từ

Kể chuyện

09

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Ko dạy

T LV

17

Tập luyện thuyết trình, tranh luận

18

Tập luyện thuyết trình,tranh luận

Ko làm bài tập 3

10

Tập đọc

19

Ôn tập: Tiết 1

Chính tả

10

Ôn tập: Tiết 2

LT&C

19

Ôn tập: Tiết 3

Kể chuyện

10

Ôn tập: Tiết 4

Tập đọc

20

Ôn tập: Tiết 5

T LV

19

Ôn tập: Tiết 6

Ko làm bài tập 3

LT&C

20

Tiết 7: Rà soát GIỮA KÌ I: Phần đọc – hiểu và Luyện từ và câu.

T LV

20

Tiết 8: Rà soát GIỮA KÌ I: Rà soát viết (phần Tập làm văn)

11

Tập đọc

21

Chuyện một khu vườn nhỏ.

22

Tiếng vọng.

Ko dạy

Chính tả

11

Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.

LT&C

21

Đại từ xưng hô.

22

Quan hệ từ.

Kể chuyện

11

Người đi săn và con nai.

T LV

21

Trả bài văn tả cảnh.

22

Tập luyện làm đơn.

Chọn nội dung viết đơn thích hợp với địa phương

12

Tập đọc

23

Mùa thảo quả.

24

Hành trình của bầy ong.

Chính tả

12

Nghe viết: Mùa thảo quả.

LT&C

23

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

Ko làm bài tập 2

24

Tập luyện về quan hệ từ.

Kể chuyện

12

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

T LV

23

Cấu tạo của một bài văn tả người.

24

Tập luyện tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết).

13

Tập đọc

25

Người gác rừng tí hon

26

Trồng rừng ngập mặn.

Chính tả

13

Nghe – viết: Hành trình của bầy ong.

LT&C

25

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

26

Tập luyện về quan hệ từ.

Kể chuyện

13

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

25

Tập luyện tả người: (Tả ngoại hình).

26

Tập luyện tả người: (Tả ngoại hình).

14

Tập đọc

27

Chuỗi ngọc lam.

28

Hạt gạo làng ta.

Chính tả

14

Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam.

LT&C

27

Ôn tập về từ loại.

28

Ôn tập về từ loại.

Kể chuyện

14

Pa-xtơ và em bé.

T LV

27

Làm biên bản cuộc họp.

28

Tập luyện làm biên bản cuộc họp.

15

Tập đọc

29

Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

30

Vễ ngôi nhà đang xây.

Chính tả

15

Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

LT&C

29

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc.

Ko làm bài tập 3

30

Tổng kết vốn từ.

Kể chuyện

15

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

29

Tập luyện tả người: (Tả hoạt động).

30

Tập luyện tả người: (Tả hoat động).

16

Tập đọc

31

Thầy thuốc như mẹ hiền

32

Thầy cúng đi bệnh viện

Chính tả

16

Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây

LT&C

31

Tổng kết vốn từ

32

Tổng kết vốn từ

Kể chuyện

16

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

31

Tả người: Rà soát viết

32

Làm biên bản một vụ việc

Ko dạy

17

Tập đọc

33

Ngu Công xã Trịnh Tường

34

Ca dao về lao động sản xuất

Chính tả

17

Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con

LT&C

33

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

34

Ôn tập về câu

Kể chuyện

17

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

33

Ôn tập về viết đơn

Chọn nội dung viết đơn thích hợp với địa phương

34

Trả bài văn tả người

18

Tập đọc

35

Ôn tập: tiết 1

Chính tả

18

Ôn tập: tiết 2

LT&C

35

Ôn tập: tiết 3

Kể chuyện

18

Ôn tập: tiết 4

Tập đọc

36

Ôn tập: tiết 5

T LV

35

Ôn tập: tiết 6

LT&C

36

Rà soát học kì 1 ( KT đọc)

T LV

36

Rà soát học kì 1 (KTviết)

HỌC KÌ II (17 tuần : 136 tiết)

19

Tập đọc

37

Người công dân số Một

38

Người công dân số Một (tt)

Chính tả

19

Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

LT&C

37

Câu ghép

38

Cách nối những vế câu ghép

Kể chuyện

19

Chiếc đồng hồ

T LV

37

Tập luyện tả người: dựng đoạn mở bài

38

Tập luyện tả người: dựng đoạn kết bài

20

Tập đọc

39

Thái sư Trần Thủ Độ

40

Nhà tài trợ đặc thù của Cách mệnh

Chính tả

20

Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ

LT&C

39

Mở rộng vốn từ: Công dân

40

Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Kể chuyện

20

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

39

Tả người: Rà soát viết

Ra đề thích hợp với địa phương.

40

Lập chương trình hoạt động

21

Tập đọc

41

Trí dũng song toàn

42

Tiếng rao đêm

Chính tả

21

Nghe viết: Trí dũng song toàn

LT&C

41

Mở rộng vốn từ: Công dân

42

Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ko dạy phần Nhận xét, ko dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 3, 4 ở phần Tập luyện

Kể chuyện

21

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

41

Lập chương trình hoạt động

42

Trả bài văn tả người

22

Tập đọc

43

Lập làng giữ biển

44

Cao Bằng

Chính tả

22

Nghe viết: Hà Nội

LT&C

43

Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ko dạy phần Nhận xét, ko dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập 2,3 ở phần Tập luyện

44

Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ko dạy phần Nhận xét, ko dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Tập luyện

Kể chuyện

22

Ông Nguyễn Khoa Đăng

T LV

43

Ôn tập văn kể chuyện

44

Kể chuyện (Rà soát viết)

23

Tập đọc

45

Phân xử tài tình

46

Chú đi tuần

Ko hỏi nghi vấn 2

Chính tả

23

Nhớ-viết: Cao Bằng

LT&C

45

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

Ko dạy

46

Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ

Ko dạy phần Nhận xét, ko dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Tập luyện

Kể chuyện

23

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

45

Lập chương trình hoạt động

46

Trả bài văn kể chuyện

24

Tập đọc

47

Luật tục xưa của người Ê-đê

48

Hộp thư mật

Chính tả

24

Nghe-viết: Núii non hùng vĩ

LT&C

47

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

Bỏ bài tập 2, 3

48

Nối những vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Ko dạy phần Nhận xét, ko dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Tập luyện. Ko cần gọi những từ tiêu dùng để nối những vế câu ghép là “từ hô ứng”

Kể chuyện

24

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Ko dạy

T LV

47

Ôn tập về tả trang bị

48

Ôn tập về tả trang bị

25

Tập đọc

49

Phong cảnh đền Hùng

50

Cửa sông

Chính tả

25

Nghe viết: Người nào là thủy tổ loài người

LT&C

49

Liên kết những câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Ko dạy bài tập 1

50

Liên kết những câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Ko dạy bài tập 2

Kể chuyện

25

Vì muôn dân

T LV

49

Tả trang bị: Rà soát viết

50

Tập viết đoạn hội thoại

Sở hữu thể chọn nội dung sắp gũi với học trò để tập tành kĩ năng hội thoại.

26

Tập đọc

51

Nghĩa thầy trò

52

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Chính tả

26

Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

LT&C

51

Mở rộng vốn từ: Truyền Thống

Ko làm bài tập 1

52

Tập luyện thay thế từ ngữ để liên kết câu

Ko dạy bài tập 3

Kể chuyện

26

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

51

Tập viết đoạn hội thoại

52

Trả bài văn tả trang bị

27

Tập đọc

53

Tranh làng Hồ

54

Quốc gia

Thay đổi nghi vấn như sau:

Nghi vấn 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào? Nghi vấn 2: Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba. Nghi vấn 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về quốc gia tự do, về truyền thống quật cường của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.

Chính tả

27

Nhớ - viết: Cửa sông

LT&C

53

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

54

Liên kết những câu trong bài bằng từ ngữ nối

Bài tập 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.

Kể chuyện

27

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

53

Ôn tập tả cây cối

54

Tả cây cối (Rà soát viết)

28

Tập đọc

55

Ôn tập (Tiết 1)

Chính tả

28

Ôn tập (Tiết 2)

LT&C

55

Ôn tập (Tiết 3)

Kể chuyện

28

Ôn tập (Tiết 4)

Tập đọc

56

Ôn tập (Tiết 5)

T LV

55

Ôn tập (Tiết 6)

LT&C

56

Rà soát GKII (Rà soát đọc)

T LV

56

Rà soát GKII (Rà soát viết)

29

Tập đọc

57

Một vụ đắm tàu

58

Con gái

Chính tả

29

Nhớ - viết: Quốc gia

LT&C

57

Ôn tập về dấu câu

58

Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện

29

Lớp trưởng lớp tôi

T LV

57

Tập viết đoạn hội thoại

58

Trả bài văn tả cây cối

30

Tập đọc

59

Thuần phục sư tử

Ko dạy

60

Tà áo dài Việt Nam

Chính tả

30

Nghe – viết: Cô gái tương lai

LT&C

59

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Ko làm bài tập 3

60

Ôn tập về dấu câu (dấu phảy)

Kể chuyện

30

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

59

Ôn tập về tả con vật

60

Tả con vật (Rà soát viết)

31

Tập đọc

61

Công việc trước tiên

62

Bầm ơi

Chính tả

31

Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam

LT&C

61

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Ko làm bài tập 3

62

Ôn tập về dấu câu (dấu phảy)

Kể chuyện

31

Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia

T LV

61

Ôn tập tả cảnh

62

Ôn tập về tả cảnh

32

Tập đọc

63

Út Vịnh

64

Những cánh buồm

Chính tả

32

Nhớ viết: Bầm ơi

LT&C

63

Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt)

64

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

Kể chuyện

32

Nhà vô địch

T LV

63

Trả bài văn tả con vật

64

Tả cảnh: Rà soát viết

33

Tập đọc

65

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục về trẻ em

66

Sang năm con lên bảy

Chính tả

33

Nghe viết: Trong lời mẹ hát

LT&C

65

Mở rộng vốn từ: Trẻ em

Sửa nghi vấn ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ Trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất. Ko làm bài tập 3.

66

Ôn tập về dấu câu

Kể chuyện

33

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

T LV

65

Ôn tập về tả người

66

Tả người (Rà soát viết)

34

Tập đọc

67

Lớp học trên phố

68

Nếu trái đất thiếu trẻ em

Chính tả

34

Nhớ viết: Sang năm con lên bảy

LT&C

67

Mở rộng vốn từ: Quyền và nghĩa vụ

Ko dạy

68

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Kể chuyện

34

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

T LV

67

Trả bài văn tả cảnh

68

Trả bài văn tả người

35

Tập đọc

69

Ôn tập: Tiết 1

Chính tả

35

Ôn tập: Tiết 2

LT&C

69

Ôn tập: Tiết 3

Kể chuyện

35

Ôn tập: Tiết 4

Tập đọc

70

Ôn tập: Tiết 5

T LV

69

Ôn tập: Tiết 6

LT&C

70

Rà soát cuối kì 2 (rà soát: Đọc – hiểu)

T LV

70

Rà soát cuối kì 2 (rà soát viết)

Phân phối chương trình học lớp 5 môn Toán

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh - giảm tải (nếu sở hữu)

HỌC KÌ I: 18 Tuần = 90 tiết

1

01

Ôn tập: Khái niệm về phân số

02

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

03

Ôn tập: So sánh hai phân số

04

Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

05

Phân số thập phân

2

06

Tập luyện

07

Ôn tập: phép cùng, trừ, nhân, chia hai phân số

08

Ôn tập: phép cùng, trừ, nhân, chia hai phân số (tt)

09

Hỗn số

10

Hỗn số (tt)

3

11

Tập luyện

12

Tập luyện chung

13

Tập luyện chung (tt)

14

Tập luyện chung (tt)

15

Ôn tập về giải toán

4

16

Ôn tập và bổ sung về giải toán

17

Tập luyện

18

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

19

Tập luyện

20

Tập luyện chung

5

21

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

22

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

23

Tập luyện

24

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 3: Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1.

25

Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diên tích

Ko làm bài tập 3.

6

26

Tập luyện

27

Héc-ta

28

Tập luyện

29

Tập luyện chung

30

Tập luyện chung (tt)

7

31

Tập luyện chung (tt)

32

Khái niệm số thập phân

33

Khái niệm số thập phân (tt)

34

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

35

Tập luyện

8

36

Số thập phân bằng nhau

37

So sánh số thập phân

38

Tập luyện

39

Tập luyện chung

- Ko yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Ko làm bài tập 4 (a).

40

Viết những số đo độ dài dưới dạng số thâp phân

9

41

Tập luyện

42

Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

43

Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

44

Tập luyện chung.

45

Tập luyện chung (tt)

Ko làm bài 2.

10

46

Tập luyện chung.

47

Rà soát giữa kì I.

48

Cùng hai số thập phân.

49

Tập luyện.

50

Tổng nhiều số thập phân.

11

51

Tập luyện.

52

Trừ hai số thập phân.

53

Tập luyện.

54

Tập luyện chung.

55

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

12

56

Nhân một số thập với 10 ; 100 ; 1000 ; …

57

Tập luyện.

58

Nhân một số thập phân với một số thập phân.

59

Tập luyện.

60

Tập luyện (tt)

13

61

Tập luyện chung.

62

Tập luyện chung.

63

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

64

Tập luyện.

65

Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ….

14

66

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

67

Tập luyện.

68

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

69

Tập luyện.

70

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

15

71

Tập luyện.

72

Tập luyện chung.

Ko làm bài tập 1 (c).

73

Tập luyện chung.

74

Tỉ số phần trăm.

75

Giải bài toán về tỉ số phần trăm.

16

76

Tập luyện

77

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2)

78

Tập luyện

79

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3)

80

Tập luyện

17

81

Tập luyện chung

82

Tập luyện chung

83

Giới thiệu máy tính bỏ túi

- Ko yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.

- Ko làm bài tập 2, bài tập 3.

84

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tương trợ giải những bài toán về tỉ số phần trăm.

- Ko làm bài tập 3.

85

Hình tam giác

18

86

Diện tích hình tam giác

87

Tập luyện

88

Tập luyện chung

89

Rà soát học kì 1

90

Hình thang

HỌC KÌ II: 17 tuần = 85 tiết

19

91

Diện tích hình thang

92

Tập luyện

93

Tập luyện chung

94

Hình tròn – Đường tròn

95

Chu vi hình tròn

20

96

Tập luyện

97

Diện tích hình tròn

98

Tập luyện

99

Tập luyện chung

100

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

21

101

Tập luyện về diện tích

102

Tập luyện về diện tích (tt)

103

Tập luyện chung

104

Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương

105

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

22

106

Tập luyện

107

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

108

Tập luyện

109

Tập luyện chung

110

Thể tích của một hình

23

111

Xăng-ti-mét khối ; Đề-xi-mét khối

112

Mét khối

Ko làm bài tập 2 (a).

113

Tập luyện

114

Thể tích hình hộp chữ nhật

115

Thể tích hình lập phương

24

116

Tập luyện chung

117

Tập luyện chung

118

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Chuyển thành bài đọc thêm.

119

Tập luyện chung

120

Tập luyện chung

25

121

Rà soát định kì giữa kì 2

122

Bảng đơn vị đo thời kì

123

Cùng,. Trừ số đo thời kì

124

Cùng. Trừ số đo thời kì

125

Tập luyện

26

126

Nhân số đo thời kì

127

Chia số đo thời kì

128

Tập luyện

129

Tập luyện chung

130

Véc tơ vận tốc tức thời

27

131

Tập luyện

132

Quãng đường

133

Tập luyện

134

Thời kì

135

Tập luyện

28

136

Tập luyện chung

137

Tập luyện chung

138

Tập luyện chung

- Tập trung vào bài toán cơ bản (mối quan hệ: véc tơ vận tốc tức thời, thời kì, quãng đường).

- Chuyển bài tập Hai làm trước bài tập 1 (a).

139

Ôn tập về số tự nhiên

140

Ôn tập về phân số

29

141

Ôn tập về phân số (tt)

142

Ôn tập về số thập phân

143

Ôn tập về số thập phân (tt)

144

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

145

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)

30

146

Ôn tập về đo diện tích

147

Ôn tập về đo thể tích

148

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)

149

Ôn tập về đo thời kì

150

Ôn tập: Phép cùng

31

151

Phép trừ

152

Tập luyện

153

Phép nhân

154

Tập luyện

155

Phép chia

32

156

Tập luyện

157

Tập luyện (tt)

158

Ôn tập về những phép tính với số đo thời kì

159

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

160

Tập luyện

33

161

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

162

Tập luyện

163

Tập luyện chung

164

Một số dạng toán đặc thù đã học

165

Tập luyện

34

166

Tập luyện

167

Tập luyện

168

Ôn tập về biểu đồ

169

Tập luyện chung

170

Tập luyện chung

35

171

Tập luyện chung

172

Tập luyện chung

173

Tập luyện chung

174

Tập luyện chung

175

Rà soát định kì (Cuối học kì II)

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch dạy học lớp 5 đầy đủ những môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử, Địa, Âm nhạc, Thể dục... cho những thầy cô giáo, những bậc phụ huynh, những em học trò tham khảo, chuẩn bị cho những bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Xúc tiến và tăng chất lượng giảng dạy.