✴️ Các bước điều trị viêm tai giữa tùy theo giai đoạn

1. Nguyên tắc chung điều trị viêm tai giữa. Viêm tai giữa có thể chia thành viêm tai giữa cấp tính và viêm tai giữa mạn tính. Nguyên tắc điều trị viêm tai giữa cấp và viêm tai giữa mạn khác nhau. 1.1. Điều trị viêm tai giữa cấp Viêm tai giữa cấp thường gặp ở trẻ …

✴️ Các bước điều trị viêm tai giữa tùy theo giai đoạn